Lepenie a tmelenie / Zaisťovanie závitov a lepenie ložísk / Anakit® H 111

Strednopevnostný anaeróbny tmel pre zaisťovanie a utesňovanie zvitových spojov potrubných a hydraulických rozvodov. Je odolný vysokým hydraulickým tlakom. Odporúča sa pre max. škáru 0,15mm.

 

POUŽITIE

ANAKIT® H 111 sa používa ako špeciálne tesnenie závitových spojov potrubných systémov, ktoré je schopné odolávať vysokým tlakom a má vynikajúcu tesniacu odolnosť voči väčšine priemyselných a hydraulických kvapalín. Tesní hydraulické a pneumatické rozvody. Nevyžaduje veľký doťahovací moment. Produkt vytvrdzuje bez prístupu vzduchu v škáre medzi spájanými kovovými povrchmi a manipulačná doba je 5 - 15 minút (mení sa v závislosti na teplote a povrchu). Vytvrdnutie môžeme urýchliť použitím ANAKIT® AKTIVÁTORA. Zmontované časti môžu byť ľahko rozobrané s použitím normálneho náradia.

 

výhody

• Pre závitové spoje, stredná pevnosť

• Odoláva vysokým hydraulickým tlakom

• Maximálna vôľa 0,15 mm

POKYNY PRE MONTÁŽ

1. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame odstrániť staré tesnenia (napr. výrobkom REMOVER® TAL) a spájané plochy odmastiť výrobkom TECHNOSOL®, ktorý necháme dobre

vyschnúť.

2. Ak sú spájané materiály neaktívne alebo potrebujete zrýchliť dobu vytvrdzovania, naneste na všetky plochy ANAKIT® AKTIVÁTOR a nechajte dobre uschnúť.

3. Pred použitím tmel dôkladne pretrepte.

4. Aby sa zabránilo upchávaniu nanášacej špičky tmelu, nedotýkajte sa s ňou aktivovaného povrchu počas práce.

5. Tmel naneste v dostatočnej miere na miesto budúceho spoja, diely zmontujte a utiahnite podľa potreby.

6. Spoj je okamžite odolný miernemu tlaku. Pre získanie maximálnej pevnosti a odolnosti voči rozpúšťadlám nechajte riadne vytvrdiť (min. 24 hodín).

7. Spoj rozoberiete bežným náradím, event. pre jednoduchšiu demontáž môžete vykonať miestny ohrev približne do 250 °C a rozobratie za tepla.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Chemický typ: uretán methakrylát

Farba: oranžová

Korozivita: žiadna

Bod vzplanutia: > 100 °C

Maximálna škára: do 0,15 mm

Viskozita stredná: 700 mPas

Teplotný rozsah: –55 °C až +150 °C

Tlaková odolnosť: 70 N/mm2

Manipulačná doba: 5–15 min

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • REMOVER® TAL • AIRSOL® • ANAKIT® AKTIVÁTOR

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

fľaša 50 g / 507 000

kanister 1000 g / 507 010

AnAKIT® H 111

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.