Lepenie a tmelenie / Zaisťovanie závitov a lepenie ložísk / Anakit® U 16

Vhodný pre zaisťovanie a utesňovanie závitových spojov s nízkou pevnosťou. Vďaka tomuto je vhodný pre často rozoberateľné spoje, napr. nastavovacie skrutky. Odporúčané pre závity až do M36 a max. škáru 0,1 mm.

 

POUŽITIE

ANAKIT® je najmä vhodný pre spoje, ktoré sa často rozoberajú, ako je zaisťovanie skrutiek, závitov malého priemeru alebo dlhých závitových spojov, kde je požadovaná jednoduchá demontáž bez poškodenia skrutky. Vytvrdzuje bez prístupu vzduchu v škáre medzi lepenými kovovými povrchmi a zabraňuje uvoľneniu alebo presakovaniu spoja, ktoré je spôsobené vibráciami a otrasmi. Nahrádza poistné (perové) podložky a plastové vložky. Používa sa na zabezpečovanie matíc, skrutiek so zapustenou hlavou, skrutiek dopravníkových pásov a na konštrukčné zariadenia. Manipulačná pevnosť je dosiahnutá za cca 3–15 minút (mení sa v závislosti na teplote a povrchu). Vytvrdnutie môžeme urýchliť použitím ANAKIT® AKTIVÁTORA.

 

výhody

• Pre závitové spoje, nízka pevnosť, max. vôľa až 0,1 mm

POKYNY PRE MONTÁŽ

1. Staré zvyšky tmelov vyčistite výrobkom REMOVER® TAL. Pre čo najlepšie výsledky ešte vyčistite všetky povrchy (vonkajšie i vnútorné) pomocou výrobku TECHNOSOL® a nechajte ich dobre uschnúť.

2. Ak je lepeným materiálom neaktívny kov alebo je rýchlosť vytvrdzovania príliš pomalá, použite ANAKIT® AKTIVÁTOR a nechajte dobre uschnúť.

3. Pred použitím tmel dôkladne pretrepte. Aby sa zabránilo upchávaniu nanášacej špičky tmelu, nedotýkajte sa s ňou počas práce aktivovaného povrchu.

4. Tmel naneste v dostatočnej miere na miesto budúceho spoja, diely zmontujte a utiahnite podľa potreby.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Chemický typ: uretán methakrylát

Farba: purpurová

Bod vzplanutia: > 100 °C

Maximálna škára: do 0,1 mm

Viskozita: 3 000 mPas

Teplotný rozsah: –55 °C až +150 °C

Pevnosť v strihu: 6–10 N/mm2

Manipulačná doba: 3–15 minút

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • REMOVER® TAL • AIRSOL® • ANAKIT® AKTIVÁTOR

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

tuba 50 g / 501 000

kanister 1000 g / 501 010

AnAkit® U 16

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.