Elektroúdržba / Elpur®

elpur®

Čistiaci prostriedok určený k čisteniu elektrických zariadení vo všetkých priemyselných odvetviach. Ľahko rozpúšťa mastnotu, oleje a odstraňuje prach. Pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti práce, vyplývajúcich z príslušných predpisov a nariadení, ktoré môžu byť doplnené a eventuálne upravené bližšie určujúcimi internými smernicami pre konkrétny druh prevádzky, môže tento výrobok používať zaškolená a pre tento spôsob zvlášť určená osoba – a to aj pod napätím.

 

POUŽITIE

ELPUR® ľahko rozpúšťa mastnotu, oleje a odstraňuje prach. Čistí veľmi dôkladne a po aplikácii zanecháva čistý a suchý povrch. Používa sa k čisteniu el. kontaktov, relé, spínačov, elektromotorov, numericky riadených strojov, štartérov a pod. Pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti práce, vyplývajúcich z príslušných predpisov a nariadení, ktoré môžu byť doplnené a eventuálne upravené bližšie určujúcimi internými smernicami pre konkrétny druh prevádzky, môže tento výrobok používať zaškolená a pre tento spôsob zvlášť určená osoba – a to aj pod napätím.

 

Výhody

• nehorľavý

• rýchle sa odparuje

• ľahká aplikácia

NÁVOD NA POUŽITIE

Dózu pred použitím dôkladne pretrepte. Pred aplikáciou najprv výrobok vyskúšajte na minimálnej ploche určenej k čisteniu. Môže poškodiť niektoré syntetické materiály alebo lakované povrchy.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Bod vzplanutia > 450 °C

Tenzita pár (20 °C) 550 mbar

Hustota (20 °C 675 kg/m3

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• AIRSOL® • UNISPRAY®

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej / 203 300

40 l kanister / 225 040

200 l sud / 225 200

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.