Čistenie a odmasťovanie / Výrobky riediteľné vodou zásadité / Grafilon®

Grafilon®

Vysoko účinný čistiaci prípravok určený k odstraňovaniu nápisov a obrazcov vytvorených sprejermi z pevných neporéznych podkladov.

 

POUŽITIE

GRAFILON® dokáže vyčistiť obtiažne odstrániteľné nápisy a obrazce vytvorené sprejermi, ktoré v dnešnej dobe nájdete prakticky na každom mieste. GRAFILON® je určený k čisteniu hlavne pevných, neporéznych a nesavých povrchov ako napríklad lakovaných plôch, kovov, skla, rôznych stavebných prvkov a plastických hmôt. Pred použitím doporučujeme výrobok na malej a skrytej ploche odskúšať, či nenaruší podklad. GRAFILON® nachádza široké uplatnenie pri údržbe koľajových vozidiel, autobusov, trolejbusov, nákladných automobilov, reklamných plôch, výkladných skríň, dopravných značiek, orientačných tabulí, pri údržbe budov, interiérov verejných priestor atď.

 

Výhody

• nie je nebezpečnou látkou

• biologicky odbúrateľný

• účinný

• jednoduchá aplikácia

• šetrí čas

• napomáha udržať kultivované životné prostredie

NÁVOD NA POUŽITIE

Pri práci dodržujte zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Pred aplikáciou výrobku na čistenú plochu odskúšajte, či GRAFILON® túto plochu nenaruší. GRAFILON® pomocou

rozprašovača naneste na čistenú plochu a nechajte pôsobiť. Čistiaci účinok výrobku môžete podporiť použitím kartáča. Nakoniec očistenú plochu opláchnite vodou alebo zotrite savou utierkou. Pokiaľ na povrchu zostanú nejaké stopy po čistení, môžete postup opakovať.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Hustota (20 °C): 1010 kg/m3

Skladovacie podmienky: v suchu a chlade

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanister / 248 505

25 l kanister / 248 525

40 l kanister / 248 540

200 l sud / 248 520

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.