Čistenie a odmasťovanie / Výrobky riediteľné vodou zásadité / Inhibítor korózie®

Inhibítor korózie je určený najmä pre krátkodobú ochranu kovových materálov pri vonkajšom skladovaní.

Zmes aminov, modifikovaných organických kyselín a stabilizátorov.

 

POUŽITIE

Inhibítor korózie sa používa v koncentrácii 1 a 5 % objemových ako posledný oplachový kúpeľ po odmastení prípravkom

NOVALON.

 

Výhody

• univerzálny v použití

• bezpečný a ekologicky nezávadný

TECHNICKÉ DÁTA

pH 5% roztoku v dermineralizovanej vode: 9,5

Hustota ( pri 20 °C ): 1035 kg/m3

5% roztok je nepenivý

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

1 l fľaša / 215 001

25 l kanister / 215 000

INHIBÍTOR KORÓZIE®

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.