Čistenie a odmasťovanie / Výrobky riediteľné vodou kyslé / K 1® ULTRA

Koncentrovaný čistiaci prostriedok na odstraňovanie nánosov malty, betónu, vodného kameňa, zoxidovaných povlakov kovov apod. Nedoporučuje sa používať na nerez a oceľ.

 

POUŽITIE

K 1® ULTRA čistí väčšiny vode odolné povrchy (dlažby, obklady, kovy, sanitárnu keramiku ap.), riedi sa vodou podľa typu a sily znečistenia od 1 : 1 až 1 : 10. Nedoporučuje sa používať na nerez a oceľ. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením, po niekoľkých minútach pôsobenia sa spláchne vodou. Na silné nánosy usadenín aplikujte dostatočné množstvo K 1® ULTRA a po niekoľkominútovom pôsobení zmäknutý nános odstráňte mechanicky, eventuálne zvyšky dočistite K 1® ULTRA.

 

Výhody

Je univerzálny v použití, ekologicky nezávadný.

ZLOŽENIE

Zmes neiónových tenzidov, kyslých urýchľovačov, inhibítorov korózie a stabilizátorov, pH 1.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri dlhšej práci používajte rukavice a ochranné okuliare.

 

PRVÁ POMOC

Pri vniknutí do očí – vyplachovať veľkým prúdom vody.

Pri požití – vypiť veľké množstvo vody, vyvolať vracanie.

 

LIKVIDÁCIA

Výrobok sa čistiacim procesom sám neutralizuje, obvykle nie je nutná úprava pH odpadovej vody. Likvidujte cez kanalizačnú čistiareň.

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• NR® • REK® • NOVÝ OTAVON® • PREČERPÁVACIA PUMPIČKA • VÝPUSTNÝ VENTIL • RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ 300 ML • ROT 1,5L • ROT MAX 6 L

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanister / 245 025

40 l kanister / 245 040

200 l sud / 245 200

K 1® ULTRA

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.