Mazanie / Spreje / MOS®, MOS® PASTA

MOS® , MOS® PASTA

Špeciálny mazací prípravok na báze medi. Je určený k mazaniu a ochrane pre skrutkové a narážané

spojenia, ktoré chráni pred koróziou, zadretím a oxidáciou. MOS® vyniká výbornou priľnavosťou a je

odolný voči teplotám od –40°C do +1350°C.

 

CHARAKTERISTIKA

MOS® je protikorózny a vysokovýkonný mazací prostriedok, ktorý vytvára mimoriadne odolnú rovnomernú ochrannú vrstvu. Optimálne chráni pred koróziou, oxidáciou a naleptávaním skrutkových a narážaných spojov akéhokoľvek druhu. MOS® vďaka jemnej homogénnej zmesi vytvára tenký film, ktorý vďaka schopnosti dlhodobo pôsobiť vytvára účinný ochranný efekt. Nevznikajú žiadne problémy s demontážou zhrdzavených dielov alebo zapečených spojov a zmontované diely môžeme

 

POUŽITIE

MOS® sa používa v širokom rozsahu pre ochranu kovov v najťažších podmienkach priemyselnej praxe, kde korózia, opotrebenie a zhrdzavenie môže spôsobiť škodu. Je obzvlášť vhodný pri montáži a demontáži, kedy znižuje tlak vznikajúci medzi kovmi, a tak chráni závity. MOS® je okrem toho aj vynikajúci mazací prostriedok pre statické, vysoko namáhané diely a pomaly sa točiace zariadenie vo vysokej teplote. Tým má dvojakú funkciu ako mazací aj ochranný prostriedok, jeho efekt spočíva hlavne v úspore času a nemalom znížení nákladov. Pri správnom, rovnomernom nanášaní sa tvorí na ošetrovaných plochách jemný film, ktorý prakticky odoláva všetkým chemickým záťažiam. Odoláva oplachovaniu sladkou i slanou vodou, silným alkalickým riedidlám, väčšine chemických pár, vodným parám atď. MOS® nie je citlivý na väčšinu plynov, ako propán, bután, zemný plyn, hélium, freón a dusík.

 

Výhody

• Zabraňuje zapečeniu spojov a tesnení

• Zabraňuje oxidácií, naleptávaniu a korózii

• Odoláva vysokým tlakom

• Skracuje opravárske a údržbárske práce a značne tak znižuje čas nutný k odstaveniu

• Znižuje opotrebenie materiálov a znižuje trenie

• Vo veľkej miere znižuje náklady na náhradné diely

• Má vynikajúcu tepelnú vodivosť

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred použitím je nutné dózu 2 minúty pretrepať.

2. Materiál, ktorý má byť chránený, musí byť pred aplikáciou zbavený hrdze a nečistôt.

3. Zľahka nastriekať miesto, ktoré má byť chránené.

4. Pri použití ako mazadlo je nutné zbaviť miesto aplikácie starého tuku.

 

UPOZORNENIE

MOS® sa nesmie používať na kyslíkové fľaše a acetylénové zariadenia.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota topenia: 1350 °C

Bod tuhnutia: –40 °C

Bod odparenia

zvyškových olejov: 200–250 °C

 

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL® • NO 1®

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej / 200 400

500 g pasta / 200 405

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.