Čistenie a odmasťovanie / Výrobky riediteľné vodou zásadité / Novalon® 5000

Koncentrovaný nepenivý odmasťujúci a čistiaci prostriedok, Čistí všetky vode odolné povrchy. Vhodný pre priemyselné aplikácie, pre použitie v umývacích automatoch s ostrekovými tryskami, pre tlakové umývanie aj do ultrazvukových odmasťujúcich kúpeľov. Ostraňuje živočíšne a rastlinné tuky, minerálne oleje.

 

POUŽITIE

NOVALON® 5000 sa používa pre čistenie a odmasťovanie, umývanie dielenských strojov, odmasťovanie plechov pred zváraním, veľmi vhodný pre použitie v umývacích automatoch s ostrekovými tryskami. Vhodný pre tlakové umývanie aj do ultrazvukových odmasťujúcich kúpeľov. Ostraňuje živočíšne a rastlinné tuky, minerálne oleje. Ak sa roztok zohreje na teplotu 85 ºC, výrazne sa zvýši účinnosť.

 

RIEDENIE

Strojárenstvo: odmasťujúce kúpele, umývacie automaty, tlakové umývanie

Stavený priemysel: stroje a zariadenia

Ostatné: ultrazvukové odmasťujúce kúpele

 

SPÔSOB APLIKÁCIE

Riedi sa vodou podľa typu a miery znečistenia od 1 : 5 až 1 : 30. Pred použitím alebo riedením je nutné kvapalinu premiešať. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením. Po niekoľkých minútach pôsobenia zvyšuje účinnosť. V prípade použitia u ľahkých kovov vyskúšajte reakciu s čisteným povrchom.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20°C): kvapalina

Farba: číra

Zápach: bez zápachu

Hodnota pH (20°C): 13,4

Teplota varu: 100 °C

Horľavosť: nie je horľavina

Bod vznietenia: neurčený

Relatívna hustota (20°C): 1,138 g/cm3

Rozpustnosť: vo vode rozpustný

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• NR® • REK® • NOVÝ OTAVON® • PREČERPÁVACIA PUMPIČKA • VÝPUSTNÝ VENTIL • RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ 300 ML • ROT 1,5L • ROT MAX 6 L

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanister / 233 225

40 l kanister / 233 240

200 l sud / 233 200

novalon® 5000

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.