Čistenie a odmasťovanie / Výrobky riediteľné vodou zásadité / Novalon® STRONG

Vodou riediteľný priemyselný čistiaci a odmasťujúci prostriedok pre silné znečistenie. Odstraňuje živočíšne a rastlinné tuky, minerálne oleje, zapečené plasty. Silno penivý prostriedok pre ručné alebo strojové čistenie strojov, dlažieb a betónu. Riedený (min. 1:20) ide použiť na čistenie skla, lesklé povrchy a na hliník. Vždy opláchnite vodou.

 

OBLASTI POUŽITIA

Strojárenstvo: odmastenie a čistenie olejov a vazelín

Plastikársky priemysel: čistenie a odmastenie foriem, odstránenie napečených plastov z foriem

Stavebný priemysel: stroje a zariadenia

Ostatné: podlahy, ultrazvukové odmasťujúce kúpele

SPÔSOB APLIKÁCIE

Riedi sa vodou v 3% koncentrácii pre mierne znečistenie a 15% pre silné znečistenie. Pre extrémne nečistoty možno použiť neriedený. Pre lesklé povrchy a na hliník nepoužívajte vyššiu koncentráciu než 5%. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením, po niekoľkých minútach pôsobenia sa opláchne vodou, handričkou, kefou. V tlakovom zariadení s penovou koncovkou vytvára bohatú penu na umývanie vertikálnych plôch. Ak sa prípravok zohreje až na 80 ºC, výrazne sa zvýši účinnosť.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20°C): kvapalina

Farba: nažltnutá

Zápach: Svieža

Hodnota pH (20°C): 13,6

Teplota varu: 100 °C

Horľavosť: nie je horľavina

Bod vznietenia: neurčený

Relatívna hustota (20°C): 1,086 g/cm3

Rozpustnosť: vo vode rozpustný

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• NR® • REK® • NOVÝ OTAVON® • PREČERPÁVACIA PUMPIČKA • VÝPUSTNÝ VENTIL • RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ 300 ML • ROT 1,5L • ROT MAX 6 L

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanister / 232 225

40 l kanister / 232 240

200 l sud / 232 250

novalon® strong

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.