Lepenie a tmelenie / Lepidlá / Novatit®

Dvojzložková metylmetakrylátová hmota určená k lepeniu kovov, skla, keramiky, bežných druhov plastov a iných materiálov. NOVATIT® vzhľadom k svojej vysokej viskozite nesteká a je ideálny na lepenie konštrukčných spojov a trhlín u ocele, hliníka, keramiky, dreva a bežných druhov plastov a všade tam, kde je vyžadovaná vysoká odolnosť proti nárazu a lepené plochy nie sú rovné.

 

POUŽITIE

NOVATIT® vzhľadom k svojej vysokej viskozite nesteká a je ideálny na lepenie konštrukčných spojov a trhlín u ocele, hliníka, keramiky, dreva a bežných druhov plastov a všade tam, kde je vyžadovaná vysoká odolnosť proti nárazu. Zároveň je vhodný pre lepenie všetkých kombinácií týchto materiálov. Vďaka makroštruktúre produktu sú lepené spoje veľmi trvanlivé, pričom sa neolupujú a výborne odolávajú poveternostným vplyvom., rozpúšťadlám, pohonným látkam a chemikáliam. NOVATIT® nachádza vďaka svojim vlastnostiam široké uplatnenie v podmienkach opravárenskej a výrobnej praxe.

 

Výhody

• extrémna pevnosť, vysoká teplotná odolnosť

• odolný voči rozpúšťadlám

NÁVOD NA POUŽITIE

Lepené plochy očistite a odmastite. K odmasteniu povrchu použite výrobok TECHNOSOL®. Zo spodnej časti výtlačného piestu vylomte uzáver, odrežte obe špičky a potrebné množstvo hmoty vytlačte na pracovnú doštičku v pomere 1 : 1. Obe zložky dokonale premiešajte. Zmes je spracovateľná cca 5 min. NOVATIT® naneste na lepené plochy, ľahko ich pritlačte k sebe a nechajte zatvrdnúť. POZOR! Obe špičky udržujte v čistote a zabráňte preneseniu jednej zložky do druhej. Pre ochranu výtlačných trysiek je určený uzáver, ktorý bol vo výtlačnom pieste. Pozorne si prezrite tvar oboch špičiek a vnútorného prelisu uzávera. Uzáver vždy po ukončení práce správne nasaďte. Dodržiavaním týchto zásad predídete zatvrdnutiu lepidla.

 

PARAMETRE SPOJA

Manipulačná pevnosť: 20 minút

Pevnosť 75 % (20 °C): 60 minút

Pevnosť 100 % (20 °C): za 6 hodín

Celková pevnosť spoja: až 380 kg/cm2

Max. teplotná odolnosť: –40 °C až +180 °C

(krátkodobo až +200 °C)

Pevnosť v ťahu na strih: 35–38 N/mm2

 

TECHNICKÉ DÁTA

Farba zmesi: nažltnutý gél

Bod vzplanutia: 11 °C

Hustota: 949 kg/m3

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL®

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

Obe zložky v patróne 50 ml / 500 000

novaTIT®

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.