Čistenie a odmasťovanie / Výrobky riediteľné vodou zásadité / Ultralon® STRONG

Špeciálne pre čistenie veľmi znečistených vode odolných povrchov. Nízkopenivý, bezpečný voči kovom – nekorozivný. Rozpúšťa anorganické, zatvrdnuté a usadené nečistoty, parafíny, vosky, oleje, tuky a stopy po pneumatikách. Uvoľňuje napečené plasty z foriem, nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením, po niekoľkých minútach pôsobenia sa opláchne vodou. Vhodný pre ultrazvukové odmasťovacie kúpele. Zohriatím pracovného roztoku až na 80 °C výrazne zvýšite účinnosť.

 

POUŽITIE

Špeciálne pre čistenie veľmi znečistených vode odolných povrchov. Nízko penivý, bezpečný voči kovom – nekorozivný. Rozpúšťa anorganické, zatvrdnuté a usadené nečistoty, parafíny, vosky, oleje, tuky a stopy po pneumatikách.

 

OBLASTI POUŽITIA

Strojárenstvo: silný odmasťovač zaschnutých olejov a vazelín

Plastikársky priemysel: čistenie a odmasťovanie foriem, odstránenie napečených plastov z foriem, vyplachovanie a čistenie systémov.

Stavebný priemysel: stroje, stopy po pneumatikách

Ostatný: podlahy, ultrazvukové odmasťovacie kúpele, čistenie reťazí

NÁVOD NA POUŽITIE

Riedi sa vodou v 2% až 5% koncentrácii pre mierne znečistenie a 15% pre silné znečistenie. Môže byť použitý i neriedený. Pre lesklé povrchy a na hliník nepoužívajte vyššiu koncentráciu než 5%. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením, po niekoľkých minútach pôsobenia sa opláchne vodou. Zohriatím pracovného roztoku až na 80 °C.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20 °C): kvapalina

Farba: modrá

Zápach: svieža-mentol/borovica

Hodnota pH (20 °C): 13,8

Teplota varu: 100 °C

Horľavosť: nie je horľavina

Bod vznietenia: neurčený

Relatívna hustota (20 °C): 1,095 g/cm3

Rozpustnosť: vo vode rozpustný

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• NR® • REK® • NOVÝ OTAVON® • PREČERPÁVACIA PUMPIČKA • VÝPUSTNÝ VENTIL • RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ 300 ML • ROT 1,5L • ROT MAX 6 L

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanister / 217 525

40 l kanister / 217 540

200 l sud / 225 200

ultralon® strong

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.