Mazanie / Plastické mazivá a oleje / Wegalube®

wegalube®

WEGALUBE® je široko - spektrálny penetračný sprej s vynikajúcimi mazacími vlastnosťami. Pôsobí dlhodobo, zamedzuje korózii, znižuje opotrebenie, vytesňuje vlhkosť, nenarušuje plasty, preniká do ťažko prístupných miest. Znižuje hlučnosť a predlžuje životnosť zariadenia. Vďaka pôsobeniu aktívneho aditíva vytvára na trecích segmentoch molekulárnej vrstvu o vysokej pevnosti a termickej stabilite. Vytvorená vrstva sa vyznačuje vysokou hladkosťou povrchu a dokonalou klznosťou. Znesie aj veľmi vysoké zaťaženie v trecom uzle. Znáša vysoké teplotné namáhanie až do teploty 400 ° C. Je vhodný pre nízke až stredné obvodové rýchlosti.

 

POUŽITIE

WEGALUBE® je vhodný pre mazanie všetkých typov ložísk, na reťaze, lineárne vedenia, malé mechanizmy, ventily, závity, osi, prevody, závitová vretená, lanovody, čapy, prešmýkače a pod. Odstraňuje vŕzganie pohyblivo spojených dielov, uvoľňuje zhrdzavené skrutky, matice, stuhnutá ložiská pod. Pôsobí dlhodobo. Predlžuje periódy mazanie.

 

Výhody

• Stabilita pri vysokých teplotách

• Extrémna zaťažiteľnosť

• Vysoká pronikajúcu schopnosť

• Znižuje trenie

• Znižuje opotrebenie

• Predlžuje periódy mazania

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Chránený povrch zbavte všetkých nečistôt a odmastite prípravkom TECHNOSOL®.

2. Nanášajte v tenkej vrstve na požadované miesto.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Farba svetlo hnedá

Zloženie: ropný produkt s aditívom

Bod vzplanutia: nad 150°C

Teplota samovznietenie: nad 350°C

Oxidačné vlastnosti: Nie je oxidujúci

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej / 200 265

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.