Mazanie / Plastické mazivá a oleje / Wegalube® Ultra

wegalube® ultra

WEGALUBE® ultra je široko - spektrálny domazávací sprej s vynikajúcimi mazacími vlastnosťami. Pôsobí dlhodobo, zamedzuje korózii, znižuje opotrebenie, vytesňuje vlhkosť, nenarušuje plasty ani gumu, preniká do ťažko prístupných miest. Znižuje hlučnosť a predlžuje životnosť zariadenia. Vďaka pôsobeniu aktívneho aditíva vytvára na trecích segmentoch molekulárnej vrstvu o vysokej pevnosti a termickej stabilite. Vytvorená vrstva sa vyznačuje vysokou hladkosťou povrchu a dokonalou klznosťou. Znesie aj veľmi vysoké zaťaženie v trecom uzle. Znáša vysoké teplotné namáhanie až do teploty 400 ° C. Je vhodný pre stredné až vyššie obvodové rýchlosti.

 

POUŽITIE

WEGALUBE® ultra je vhodný pre mazanie všetkých typov ložísk, na reťaze, lineárne vedenia, ventily, závity, osi, prevody, závitové vretená, lanovody, čapy, prešmykovače, ozubené kolesá, vodiace skrutky, račňové mechanizmy, vodné čerpadlá, záhradná technika, športové náradie, lodný priemysel, hutnícky priemysel, strojársky priemysel, automobilový priemysel, a pod. Odpudzuje vodu, uvoľňuje pohyblivé súčasti a významne predlžuje periódy mazania. Má malý sklon k oxidácii, a preto je obzvlášť vhodný pre dlhodobé mazanie. Predlžuje periódy mazania. Pôsobí dlhodobo.

 

Výhody

• Stabilita pri vysokých teplotách

• Extrémna zaťažiteľnosť

• Vysoká pronikajúcu schopnosť

• Znižuje trenie

• Znižuje opotrebenie

• Predlžuje periódy mazania

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Chránený povrch zbavte všetkých nečistôt a odmastite prípravkom TECHNOSOL®.

2. Nanášajte v tenkej vrstve na požadované miesto.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Farba svetlo hnedá

Zloženie: ropný produkt s aditívom

Bod vzplanutia: nad 230°C

Teplota samovznietenie: nad 390°C

Oxidačné vlastnosti: Nie je oxidujúci

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej / 200 270

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.