Mazanie / Spreje / Keramon®

keramon®

Špeciálny mazací a separačný prípravok bez obsahu kovov. Je vhodný k ochrane šraubových a narážaných spojení pred koróziou, zadretím a oxidáciou. KERAMON® vyniká výbornou priľnavosťou a je odolný teplotám od –50°C do +1450°C.

 

POUŽITIE

KERAMON® sa používa na ochranu kovov v najťažších podmienkach priemyselnej praxe, kde korózia, opotrebenie a zhrdzavenie môže spôsobiť škodu. Je obzvlášť vhodný pri montáži a demontáži súčiastok, kedy znižuje tlak vznikajúci medzi kovmi a tak chráni závity. KERAMON® je okrem toho aj vynikajúci mazací prostriedok pre statické, vysoko namáhané diely a pomaly sa točiace zariadenia vo vysokej teplote. Odoláva oplachovaniu sladkou i slanou vodou, silným alkalickým riedidlám a väčšine chemických pár. KERAMON® nie je citlivý na väčšinu plynov - ako propán, bután, zemný plyn, hélium, freón a dusík.

 

Výhody

• zabraňuje korózii, oxidácii a naleptávaniu

• odoláva vysokým tlakom

• neobsahuje kovy

• znižuje opotrebenie materiálu

• má vynikajúcu tepelnú vodivosť

• zabraňuje zabezpečeniu spojov a tesnení

• vo veľkej miere znižuje náklady na náhradné diely

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred použitím dózu min. 2 minúty pretrepte a priebežne pretrepte aj pred každou aplikáciou.

2. Ošetrovaný povrch zbavte korózie a ostatkov mazív (najlepšie výrobkom TECHNOSOL®).

3. Nanášajte tenký film zo vzdialenosti cca 20 cm.

 

UPOZORNENIE

KERAMON® sa nesmie používať na kyslíkové fľaše a acetylénové zariadenia.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Bod vznietenia: < –30 °C

Hustota (20 °C): 1483 kg/m3

Tenzita pár (20 °C): 3027 mm Hg

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • NO 1®

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej / 201 100

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.