Mazanie / Plastické mazivá a oleje / Keramon® Pasta

keramon® pasta

Špeciálny mazací a separačný prípravok bez obsahu kovov. Je vhodný k ochrane šraubových a narážaných spojení pred koróziou, zadretím a oxidáciou. KERAMON® vyniká výbornou priľnavosťou a je odolný teplotám od –50°C do +1450°C.

 

POUŽITIE

KERAMON® PASTA sa používa v najťažších podmienkach priemyselnej praxe na ochranu kovových častí proti korózii, elektrochemickej korózii, opotrebeniu a zapečeniu. Je určený hlavne pre aplikácie v strojárenskom, plastikárskom, chemickom, automobilovom, poľnohospodárskom i jadrovom priemysle. Pri práci s nerezom sa používa ako priľnavé, vode, teplote a tlaku odolné mazivo. Uľahčuje montáž a demotáž šraubových spojov všetkých druhov aj po veľmi dlhej prevádzke. Doporučuje sa na miestach, kde z optického hľadiska alebo z elektrochemických dôvodov nemôžu byť používané kovové pasty. Nedochádza k žiadnej vedľajšej reakcii KERAMONU® s kovovými dielmi.

 

Výhody

• zabraňuje korózii a oxidácii

• má vynikajúcu tepelnú odolnosť

• znižuje opotrebenie materiálu

• skracuje opravárske a údržbárske práce

NÁVOD NA POUŽITIE

Materiál, ktorý má byť chránený, musí byť pred aplikáciou zbavený hrdze, mechanických nečistôt a odmastený prostriedkom TECHNOSOL®. Zľahka pretrite miesto, ktoré má byť chránené. Pri použití výrobku ako mazadla, je nutné miesto aplikácie zbaviť starého tuku.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Fyzikálny stav: pasta

Farba: biela

NGLI trieda: 2–3

Hustota pri 25 °C: 1 300 kg/m3

Rozsah teplôt: –30 °C do +1450 °C

Pevnosť v tlaku: 230 N/mm2

Koeficient trenia (SRV – test) a N 15500: 0,19

Stálosť na tlak (VKA – test): 3800–4000 A

Bod kvapnutia NF T 60 102: 190 °C

Prchavosť pri 100 °C: 6 % množstva

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • NO 1®

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

500 g pasta / 201 105

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.