Mazanie / Plastické mazivá a oleje / Mobilné plniace pneumatické zariadenie

MOBILNÉ PLNIACE

PNEUMATICKÉ ZARIADENIE

Mobilné plniace centrálne pneumatické zariadenie na MEGATUK systém LUBE-SHUTTLE pre sudy o veľkosti 25 kg s vnútorným priemerom 300–335 mm pozostávajúceho z pneumatického zariadenia, 2m tlakovej hadice DN12 s ZSA spojkou podľa ISO – Normy 7241B DN6/R1/4, krycieho veka s tromi skrutkami a pohyblivého piestu s pryžovou manžetou.

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks / 205 390

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.