Lepenie a tmelenie / Lepidlá / Lepex®

lepex®

Kontaktné jednozložkové expresné lepidlo na báze kyanoakrylátovej disperzie, ktoré behom niekoľkých sekúnd zlepí takmer všetky druhy materiálov.

 

POUŽITIE

LEPEX® je super rýchle, hospodárne a čisté lepidlo, ktoré sa hodí k rýchlemu spojovaniu takmer všetkých druhov materiálov, pričom rýchlo a trvalo spojuje gumu s gumou, umelé hmoty s gumou, kovy s kovmi, porcelán, keramiku, sklo, atď.

 

VÝHODY

• lepí okamžite behom niekoľkých sekúnd

• šetrí čas i náklady

• odpadá dodatočné použitie spevňujúcich prostriedkov

• rýchle spojenie širokej škály materiálov

 

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

LEPEX® sa používa všade tam, kde potrebujeme rýchlo a pritom i pevne spojiť materiál. Veľmi širokú možnosť aplikácií predstavuje elektrotechnický priemysel, automobilové opravárenstvo, strojárenská údržba, elektroúdržba, oblasť merania a regulácie, energetika, jemná mechanika, všetky oblasti priemyslu, kde sa spracovávajú umelé hmoty a guma, v lodnom i leteckom priemysle, pri stavbe strojov a iných druhoch výroby.

NÁVOD NA POUŽITIE

LEPEX® sa musí nanášať na suchú a čistú plochu len na jednu stranu v čo najtenšej vrstve. Najlepších výsledkov dosiahneme, ak použijeme k odmasteniu a príprave povrchu výrobok TECHNOSOL®. Mechanické opracovanie lepených plôch (ak je nutné) sa musí urobiť vždy pred odmastením. Pri lepení tvrdých materiálov (napr. plasty, kovy atď.) prebieha proces tvrdnutia dlhšiu dobu (niekoľko minút).

 

SKLADOVANIE

Minimálna životnosť lepidla je 6–12 mesiacov. Táto doba sa dá značne ovplyvniť spôsobom skladovania. LEPEX® preto skladujte pokiaľ možno v chladnom prostredí (chladnička, mraznička) a nevystavujte pôsobeniu slnečného žiarenia.

POZOR! UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

 

TECHNICKÉ DÁTA

Tepelná odolnosť: trvalo 90 °C, krátkodobo 140 °C

Chemické zloženie: zmes kyanoakrylátov

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL®

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

20 g fľaštička / 500 100

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.