Lepenie a tmelenie / Lepidlá / Novalep®

Univerzálne použiteľné lepidlo v spreji určené na lepenie bežne používaných materiálov. NOVALEP® sa jednoducho a rovnomerne nanáša a je vhodný na lepenie rôznych výstražných a orientačných ceduliek, menoviek, a popisov na dverách, lepenie korkových obkladov, fixáciu kobercov proti zhrnutiu alebo podlepovanie čalúnenia pri opravách automobilov.

 

POUŽITIE

NOVALEP® sa používa na lepenie menších častíc materiálov. Je vhodným pomocníkom pre spojovanie rôznych materiálov oblasti opráv a údržby, reklamy a propagácie, aranžovania, drobných dielenských a kutilských činností apod. NOVALEP® sa veľmi často používa pri lepení rôznych výstražných a orientačných ceduliek, menoviek, a popisov na dverách, lepenie korkových obkladov, fixácia kobercov proti zhrnutiu alebo podlepovanie čalúnenia pri opravách automobilov.

 

Výhody

• univerzálne lepidlo v spreji, ľahká aplikácia

• smerovo nastaviteľný ventil

• jemné a rovnomerné rozprašovanie

NÁVOD NA POUŽITIE

Povrch dôkladne očistite, osušte a odmastite. Nádobu pred použitím dôkladne pretrepte (min. 2 minúty). Taktiež pri používaní občas pretrepte tak, aby boli miešacie guľôčky dobre počuteľné. Lepidlo nanášajte v tenkej súvislej vrstve zo vzdialenosti 15–25 cm. Špeciálny ventil je smerovo nastaviteľný podľa pohybu ruky (horizontálne alebo vertikálne). U poréznych materiálov lepidlo naneste na jednu plochu a materiály na seba pritlačte, pokiaľ je lepidlo ešte vlhké. U neporéznych materiálov lepidlo naneste na obe lepené plochy. Spojenie dielov sa môže uskutočniť až po zaschnutí lepidla tak, že po dotknutí prstom sa vlákno nevytiahne. Takto pripravené plochy silno pritlačte k sebe.

 

UPOZORNENIE

Nie je určené na polystyrén a vinyl, môže pôsobiť na niektoré druhy plastov. Vždy vyskúšajte na malej ploche lepeného materiálu pred konečným lepením. Po použití nádobu obráťte dnom hore a krátko stlačte ventil tak, aby sa prečistil hnacím plynom.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Tenzita pár (20 °C): 3 150 mm Hg

Skupenstvo (20 °C): aerosol

Hodnota pH: zásaditá

Samovznietenie: najnižšia známa hodnota: 250 °C

Medze výbušnosti: horná medza (% obj.): 3,2 / dolná medza (% obj.): 0,9

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL®

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej / 203 100

novalep®

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.