Lepenie a tmelenie / Lepidlá / Novafix®

Univerzálna dvojzložková polyuretánová hmota vhodná pre opravy, lepenie aj tesnenie rôznych materiálov vrátane väčšiny plastov. NOVAFIX® sa nezmršťuje, drží na väčšine plastov vrátane TPO, je možné ho opracovať (brúsiť, vŕtať, a pod.) a prelakovať po cca 20 min.

 

POUŽITIE

NOVAFIX® má široké uplatnenie v opravárenskej a výrobnej praxi, je možné s ním lepiť, tmeliť a tesniť všetky kovy, ich kombinácie i kombinácie s inými materiálmi, ako je sklo, keramika, drevo a pod. NOVAFIX® sa výborne uplatňuje pri opravách výrobkov z plastov. NOVAFIX® sa nezmršťuje, drží na väčšine plastov vrátane TPO, je možné ho opracovať (brúsiť, vŕtať, a pod.) a prelakovať po cca 20 min.

 

Výhody

• jednoduchá aplikácia, rýchle vytvrdnutie, univerzálne použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Lepené diely musia byť zdrsnené, čisté a suché. U prasklín plastových dielov vyrežte drážku v tvare V. Povrch odmastite NOVALONOM® alebo TECHNOSOLOM® (podľa charakteru znečistenia a typu plastu) a dokonale vysušte. Naneste NOVAFIX® AKTIVÁTOR a nechajte ho minimálne 30 min. zaschnúť (môžeme urýchliť teplým vzduchom). Odistite bajonetový uzáver patróny NOVAFIXU® a miernym tlakom skúste, či obe zložky vytekajú rovnomerne (svetlá a tmavá), nasaďte miešaciu špičku. Naneste dostatočné množstvo NOVAFIXU® – prípadne u väčších opráv aj s využitím spevňovacej tkaniny. Doba spracovateľnosti zmiešanej hmoty je pri NOVAFIXE® P – max 3 min. a pri NOVAFIXE® R max. 0,5 min. Po vytvrdnutí (min.20 min.) môžete NOVAFIX® prebrúsiť (120, 180, 220) a prelakovať. Miešaciu špičku ponechajte na patróne ako uzáver a pred ďalším použitím ju odstráňte a skúste, či obe zložky vytekajú rovnomerne, použite novú miešaciu špičku.

 

VÝBER TYPU NOVAFIXU®

NOVAFIX® P – max. doba spracovateľnosti 3 min. (i porézne a mäkké), guma a pod.. NOVAFIX® R – max. doba spracovateľnosti 3 min (zosilnené vlákna), zliatiny kovov, keramika, kameň a pod. Pre lepenie kombinácií materiálov sa vyberá typ NOVAFIXU® podľa mäkšieho materiálu.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Farba zložiek: čierna, nažltnutá

Manipulačná pevnosť: do 5 min

Konečná pevnosť (20 °C): 60 min.

Bod vznietenia zložiek A, B: > 150 °C

Odolnosť vytvrdnutého spoja: od –30 °C do 150 °C

Teplota aplikácie: nad 5 °C

Pevnosť spoja v ťahu: 50 – 150 N/mm2

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL®

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

NOVAFIX P – 2ks, NOVAFIX R – 1ks, NOVAFIX AKTIVÁTOR 250ml, tkanina – rolka 10m, špičky 30ks, výtlačná pištoľ / 457 000

novafix®

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.