Elektroúdržba / Elektrosol®

elektrosol®

ELEKTROSOL® - špeciálny viacúčelový čistiaci prostriedok elektrických a elektronických zariadení.

 

POUŽITIE

ELEKTROSOL® zaisťuje bezporuchový chod všetkých ošetrených elektrických súčiastok. Rozpúšťa mastnotu. Odplavuje prach a zmýva olej na doštičkách s plošnými spojmi, vypínačoch, relé, zariadeniach na spracovanie dát, radaroch, prístrojových skriniach a kancelárskych zariadeniach. Najväčšie využitie nachádza pri čistení a údržbe elektromotorov. Vďaka svojmu chemickému zloženiu je neagresívny k väčšine plastových častí v elektropriemysle, pričom nezanecháva škvrny a rýchlo sa vyparuje. Odparovanie je možné urýchliť použitím tlakového vzduchu.

 

Výhody

• výborný pri čistení zle prístupných miest

• rýchlosť

• účinnosť

• nezanecháva škvrny

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred použitím dózu pretrepte.

2. Nanášajte zo vzdialenosti cca 20–30 cm.

3. Vysychanie očisteného miesta urýchlite tlakovým vzduchom.

4. Pri bežnej izbovej teplote sa výrobok odparuje za 10–15 min.

 

UPOZORNENIE

ELEKTROSOL® nie je možné aplikovať na zariadenie, ktoré je pod napätím.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu: 72 °C

Bod vznietenia: < –30 °C

Hustota (20 °C): 715 kg/m3

Tenzita pár (20 °C): 3175 mm Hg

 

OBSAH

400 ml sprej

 

SKLADOVÉ ČÍSLO

203 000

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.