Elektroúdržba / Vulpa®

Samovulkanizačná páska pre široké použitie v opravárenstve a údržbe.

 

POUŽITIE

VULPA® je určená k utesňovaniu, spojovaniu a k opravám širokej palety rozvodových a silikónových káblov až do 46 kV, používa sa tiež pre ochranu a zamedzenie korózie na železných trubkách a zvaroch. Má výborné využitie pri vytváraní vodotesných spojov s plastovými izoláciami, trubkami aj objímkami. VULPA® chráni elektrické súčasti proti vode a poveternostným vplyvom a má veľmi široké využitie pri vodoinštalačných prácach vďaka svojej odolnosti a tesniacim schopnostiam proti vode.

 

Výhody

• Vulpa® má vynikajúce elektrické a fyzikálne vlastnosti

• Po natiahnutí a následnom navinutí vytvára veľmi kompaktný homogénny obal s dokonalou izoláciou

• Vulpa® sa spojuje so širokou škálou umelohmotných káblov a izoláciou ako sú polyetylén, etylenpropylén, PVC, butyl, neoprén a mnoho ďalších materiálov, rovnako sa spojuje s epoxidovými živicami, akrylátom a kaučukom

• veľmi dobre odoláva dlhému ponoreniu do vody a pôsobeniu ozónu. Je odolná proti veľmi horúcim izolačným a tesniacim tmelom

APLIKÁCIE

VULPA® sa musí po odstránení separačnej fólie natiahnuť o tretinu až polovicu a pod stálym ťahom navinúť na požadovaný predmet. Páska sa prekladá s presahom približne 50% s tým, že vysoký stupeň natiahnutia Vám zaručuje rýchlu vulkanizáciu.

 

UPOZORNENIE

VULPA® nie je odolná proti organickým rozpúšťadlám, olejom a tukom. Nemala by prísť do styku s transformátorovým olejom.

 

ŽIVOTNOSŤ

VULPA® nechránená a vystavená vonkajším vplyvom má očakávanú životnosť niekoľko rokov. V uzavretom prostredí má životnosť rovnakú ako káble.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Hrúbka: 0,5 mm

Prieťažnosť: 600 % (ASTM D412 75)

Pevnosť v ťahu: 2 MN/m (ASTM D412 75)

Korózia: nie (BS 3924 78)

Príjem vody: 0,40 % (ASTM D570 63)

Odolnosť ozónu: trvalo (ASTM D1373 70)

Ohňovzdornosť: podobne ako polyetylén

Dielektrická strata: 0,0014 (50 Hz) (ASTM D150 74)

Dielektrická konštanta: 2,5 (50 Hz) (ASTM D150 74)

Prierazné napätie: 40 kV/mm (krátkodobou metódou) (ASTM D149 64)

Teplota použitia: –40 – 90 °C (krátkodobo 100 °C)

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

19 mm / 400 190

25 mm / 400 250

38 mm / 400 380

vulpa®

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.