Elektroúdržba / Elvo® pasta

ELVO® PASTA je kontaktná elektricky vodivá pasta na syntetickej báze zabraňujúca oxidácii povrchov kontaktov, znižuje počiatočný odpor.

 

POUŽITIE

Ošetrené kontakty sú chránené pred okolitým vzduchom a vlhkosťou, predchádza vzniku oxidácie a korózie, vytvára plynotesný spoj poskytujúci vyššiu vodivosť. Použiteľný v širokom rozsahu teplôt. Obsahuje kovové častice napomáhajúce prenikať tenkú vrstvu oxidov, kde pôsobí ako elektrický most medzi vodičmi a zlepšuje elektrickú vodivosť. Špeciálne zloženie ELVO® PASTY je vhodné ako pre šraubované tak i pre kompresné spoje, kde predlžuje životnosť ako hliníkových tak medených kontaktov. Kontaktná pasta je kompatibilná s gumou, polyethyllénom a ďalšími izolačnými materiálmi.

 

Výhody

Výborne čistí – narušuje súdržné sily medzi nečistotou a povrchom, s nečistotou emulguje na emulziu, ktorú je možné ľahko opláchnuť vodou a rozdeliť na dve zložky – nečistotu a roztok NOVALONU® 2000. Je veľmi úsporný a univerzálny v použití.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Rozrežte kábel vhodným nástrojom. Pri práci používajte rukavice.

2. Na kábli označte dĺžku spojky a starostlivo ho odizolujte.

3. Drôtenou kefou obrúste hliníkový (medený) vodič. Očistený povrch zvyšuje kvalitu spoja. Pozlátené kontakty nebrúste!!! Používajte rozdielne kefy na hliníkové a medené káble.

4. Aplikujte dostatočné množstvo ELVO® PASTY ako na konektor, tak aj na vodič a spoje spojte.

5. Vložte kábel do spojky a spojkou otáčajte okolo káblu, aby došlo k rovnomernému rozprestretiu ELVO® PASTY. Po inštalácii dôkladne očistite izoláciu káblov od kontaktnej pasty.

6. Takto pripravený spoj zlisujte v tomto poradí a vizuálne skontrolujte.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20 °C): vazelína

Farba: šedá

Bod vzplanutia: > 200 °C

Hustota (20 °C): 1,1 g/cm3

Viskozita: 241

Pracovná teplota: –25 °C až +160 °C

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • NO 1® • ELEKTROSOL®

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

Tuba 225 g / 259 000

elvo® pasta

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.