Elektroúdržba / TS® M Hadica

Špeciálna dvojvrstvová, čiastočne pružná hadica, ktorá sa teplom sťahuje. Vnútorná stena je pokrytá lepiacou vrstvou. Po zahriatí hadice táto vrstva dokonale utesní a zaizoluje rozličné druhy materiálov proti vode, vlhkosti, agresívnym kvapalinám, poveternostným vplyvom atď.

 

POUŽITIE

TS®M HADICA sa veľmi dobre uplatní v celej rade rozličných aplikácií, napríklad pre ochranu, utesnenie a pri opravách povrchovo poškodených izolácií rôznych druhov vodičov a káblov. Výborne sa hodí pre vytvorenie rôznych druhov káblových spojok. Veľmi dobre chráni kovové potrubie proti naleptávaniu, korózii alebo mechanickému opotrebeniu. Môže sa používať pre rôzne druhy aplikácií, pri ktorých dochádza k bezprostrednému styku s rozličnými chemikáliami, ako sú agresívne pary, kyseliny, soli, plyny alebo zemné alkálie.

 

Výhody

• ľahká aplikácia

• značná úspora času

• dlhá životnosť, spoľahlivosť

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Oddeľte potrebný kus TS® M HADICE (nožnice, nôž).

2. Prevlečte cez miesto, ktoré má byť chránené.

3. Zahrievajte horúcim vzduchom.

4. Nechajte vychladnúť.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Rozsah prevádzkových teplôt: –30 °C až do 80 °C

Teplota sťahovania: 125 °C a vyššia

Pevnosť v ťahu: 14 MPa (ISO 37)

Ťažnosť k prasknutiu: 520 % (ISO 37)

Starnutie pri pôsobení tepla (121 °C ± 2 °C) 28 dní

Pružnosť pri nízkych teplotách (–40 °C) 4 hod

Pomer stiahnutia 3 : 1

Elektrická pevnosť 140 kV/cm za min (IEC 243)

Izolačný odpor 3,5 × 1013 Ω/cm za min (IEC 93)

Nasiakavosť vody (23 °C) 0,2 % po 14 dňoch (ISO 62)

Odolnosť voči UV žiareniu odolný

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TS® MANŽETA

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

4 PRIEMERY - JEDNOTNÁ DĹŽKA 1 M

Ø pred stiahnutím - Ø po stiahnutím / skladové číslo

51.0 mm - 16.0 mm / 651 160

68.0 mm - 22.0 mm / 668 220

90.0 mm - 30.0 mm / 690 300

130.0 mm - 36.0 mm / 613 036

TS® M Hadica

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.