Čistenie a odmasťovanie / Výrobky riediteľné vodou zásadité / Novalon® 2000 IK

novalon® 2000 IK

NOVALON® 2000 IK je netoxický, nehorľavý a výborne biologicky rozložiteľný nový koncentrovaný odmasťujúci a čistiaci prostriedok obsahujúci inhibítor korózie. Používa sa všade tam, kde NOVALON® môže spôsobiť poškodenie čisteného povrchu vďaka svojej vysokej alkalite, t.j. hlavne na lakované povrchy, sklo, hliník a pod.

 

POUŽITIE

NOVALON® 2000 IK sa používa k technickému čisteniu v priemyselných podnikoch, autoservisoch, potravinárskych prevádzkach a pri všeobecnej údržbe, je hlavne vhodný na chúlostivé povrchy ako je sklo, farebné kovy, lakované plochy a pod. Riedi sa podľa typu a sily znečistenia od 1 : 2 až 1 : 100 s vodou. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením, po niekoľkých minútach pôsobenia sa spláchne vodou. použitie štetca, kefy alebo tlaku zároveň so zvýšením teploty pracovného roztoku až na 85 °C výrazne zvyšuje účinnosť.

 

RIEDENIE

motory, obrábacie stroje, autodiely - 1 Diel NLN2IK, 2 Diely vody

silno znečistené podlahy, stroje - 1 Diel NLN2IK, 5 Dielu vody

potravinárske stroje a prevádzky - 1 Diel NLN2IK, 10 Dielu vody
čistenie vysokým tlakom, všeobecné čistenie  - 1 Diel NLN2IK, 40 - 100 Dielu vody

 

Výhody

Výborne čistí – narušuje súdržné sily medzi nečistotou a povrchom, s nečistotou emulguje na emulziu, ktorú je možné ľahko opláchnuť vodou a rozdeliť na dve zložky – nečistotu a roztok NOVALONU® 2000 IK. Je veľmi úsporný a univerzálny v použití.

ZLOŽENIE

Zmes neiónových tenzidov, emulgačných látok, etanolu a stabilizátorov, pH 9.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Koncentrát dráždi pokožku! Pri dlhšej práci používajte rukavice a ochranné okuliare.

 

PRVÁ POMOC

Pri vniknutí do očí vyplachujte veľkým prúdom vody, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Pri požití vypite veľké množstvo vody, vyvolajte zvracanie. Po dlhodobom styku s pokožkou ju umyte vodou a ošetrite regeneračným krémom.

 

LIKVIDÁCIA

Po oddelení ropných látok (lapol. ap.) likvidujte cez kanalizačnú čistiareň.

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• NR® • REK® • NOVÝ OTAVON® • PREČERPÁVACIA PUMPIČKA • VÝPUSTNÝ VENTIL • RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ 300 ML • ROT 1,5L • ROT MAX 6 L

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanister / 228 025

40 l kanister / 228 040

200 l sud / 228 200

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.