Čistenie a odmasťovanie / Výrobky riediteľné vodou zásadité / Novalon® T

NOVALON® T

NOVALON T je koncentrovaný, netoxický, nehorľavý a biologicky rozložiteľný odmasťovací a čistiaci prostriedok pre technické použitie s odpeňovačom. Nahrádza chlórované uhľovodíky, benzín a ostatné toxické a horľavé odmasťovadlá.

 

POUŽITIE

Čistí zašpinené stroje, súčiastky a všetky vode odolné povrchy. V tlakovom zariadení vytvára hustú krémovú penu pre umývanie vertikálnych plôch. Narušuje súdržnej sily medzi nečistotou a povrchom. S nečistotou emulguje na emulziu, ktorú možno ľahko opláchnuť vodou. Dodáva sa ako koncentrát. Pri použití na skle, hliníka a lakovaných plochách je potrebné vždy vyskúšať reakciu na neexponovanom mieste. Pridaný odpeňovač nezabraňuje tvorbe peny, ale umožňuje jej rýchlejší rozpad. Pre posilnenie nepenivosti je možné pridávať odpeňovač N 205. Konkrétne aplikácie a riedenie vždy konzultujte s našim obchodno technickým poradcom.

 

POUŽITIE

Strojárstvo: umývanie dielenských strojov, frézok, sústruhov, výborne odstraňuje staré rezné emulzie a zaschnuté oleja, odmastenie plechov pred zváraním

Potravinárske prevádzky: udiarne, grily, podlahy, nástroje, výrobné linky, chladiace boxy, sporáky, digestory, pracovné dosky, steny - obklady

Automobilový priemysel: hliníkové kolesá, karosérie (nečistoty a hmyz), autoplachty, motory, súčiastky, podlahy a steny - obklady, gumové rohože, odmastenie pred lakovaním

Stavebný priemysel: stroje, fasády

Drevársky priemysel: odstraňovanie živice (napr. z pílových kotúčov), stroje, súčiastky

Ostatné: podlahy, odmasťovacie kúpele, čistenie strojov, kosačky (prilepená suchá tráva)

SPÔSOB APLIKÁCIE:

Riedi sa podľa typu a sily znečistenia od 1: 2 až 1: 100 s vodou. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením. Po niekoľkých minútach pôsobenia sa spláchne vodou. Použitie štetca, kefy alebo tlaku zároveň so zvýšením teploty roztoku až na 85° C výrazne zvyšuje účinnosť. Nepoužívajte pri teplotách pod 10° C. Použitie výrobku NOVALON® T v praxi je veľmi univerzálne a úsporné.

 

LIKVIDÁCIA

Po neutralizácii a oddelení ropných látok možno likvidovať cez kanalizačné čistiareň odpadových vôd v súlade s kanalizačným poriadkom príslušného miesta. Nebezpečný odpad likvidovať podľa zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a podľa kariet bezpečnostných údajov.

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanister / 230 025

40 l kanister / 230 040

200 l sud / 230 200

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.