Čistenie a odmasťovanie / Výrobky riediteľné vodou zásadité / Novalon® 3000

Obsahuje inhibítor korózie a odmasteným súčiastkam dáva medzi – operačnú antikoróznu ochranu. Vhodný na oceľ, liatinu a lakované povrchy. Obsahuje inhibítor korózie a odmasteným súčiastkam dáma medzi – operačnú antikoróznu ochranu. Je veľmi málo penivý, hodí sa pre aplikáciu postrekom, ponorom, tlakovým umývaním aj do ultrazvukových odmasťujúcich kúpeľov.

 

POUŽITIE

NOVALON® 3000 sa používa v koncentrácii 1-5% najmä v odmasťujúcich kúpeľoch s postrekom má dobrú pasivačnú schopnosť, pokiaľ sa neoplachuje. Pred následnou povrchovou úpravou (náterom, fosfátovaním, galvanickom pokovovaní a pod.) je nutný oplach.

 

Výhody

• Ľahká aplikácia

• Bezpečný k väčšine povrchov

• Vysoko účinný

NÁVOD NA POUŽITIE

Odmasťujúci kúpeľ pripravte napustením vane vodou v objeme cca 4/5 celkového objemu, pridajte vypočítané množstvo koncentrátu NOVALON® 3000 a po premiešaní doplňte na požadovaný objem vodou. Po ohriatí na teplotu cca 50-60 ºC je kúpeľ pripravený na prácu. Pokiaľ dochádza k nežiaducemu peneniu je možné pridať ODPEŇOVAČ O 3000 v koncentrácii 0,3-0,5%. Behom prevádzky je nutné doplňovať odparenú vodu a podľa potreby i koncentrát NOVALON® 3000. Pokiaľ dochádza k ďalšiemu skladovaniu (nad 10 dní) odmastených súčiastok je možná ďalšia medzioperačná ochrana pomocou oplachu cca 1-2% roztokom INHIBÍTORU KORÓZIE potom je odolnosť proti korózii asi trojnásobná.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20 °C): kvapalina

Hodnota pH (20 °C): 10-11

Horľavosť: nie je horľavina

Hustota (20 ºC): 1085 kg/m3

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• NR® • REK® • NOVÝ OTAVON® • PREČERPÁVACIA PUMPIČKA • VÝPUSTNÝ VENTIL • RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ 300 ML • ROT 1,5L • ROT MAX 6 L

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanister / 231 025

40 l kanister / 231 040

200 l sud / 231 200

novalon® 3000

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.