Lepenie a tmelenie / Zaisťovanie závitov a lepenie ložísk / Anakit® S 111

Určený pre zaisťovanie a utesňovanie závitových spojov so strednou pevnosťou. Univerzálny tmel, ktorý je vhodný i na mierne mastné povrchy a pre často rozoberateľné spoje. Odporúča sa pre závity až do M18 a max. škáru 0,1mm.

 

POUŽITIE

ANAKIT® S 111 je určený pre všeobecné použitie vo výrobe a opravárenstve pri zaisťovaní skrutkových spojov a závitov, ako napr: matíc, skrutiek, zápustných skrutiek, čapov. Produkt vytvrdzuje bez prístupu vzduchu v škáre medzi lepenými kovovými povrchmi a zabraňuje uvoľneniu či presakovaniu spoja, ktoré je spôsobené vibráciami a otrasmi. Nahrádza poistné (perové) podložky a plastové vložky. Používa sa aj na zabezpečovanie skrutiek so zapustenou hlavou, skrutky dopravníkových pásov a na konštrukčné zariadenia. Manipulačná pevnosť sa dosiahne do cca 5 minút. (Mení sa v závislosti na teplote a povrchu). Vytvrdnutie môžeme urýchliť použitím ANAKIT® AKTIVÁTORA.

 

výhody

• Pre závitové spoje

• Stredná pevnosť

• Max. vôľa 0,1 mm

POKYNY PRE MONTÁŽ

1. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame odstrániť staré tesnenia (napr. výrobkom REMOVER® TAL) a spájané plochy odmastiť výrobkom TECHNOSOL®, ktorý necháme dobre vyschnúť.

2. Ak sú spájané materiály neaktívne alebo potrebujete zrýchliť dobu vytvrdzovania, naneste na všetky plochy ANAKIT® AKTIVÁTOR a nechajte dobre uschnúť.

3. Pred použitím tmel dôkladne pretrepte.

4. Aby sa zabránilo upchávaniu nanášacej špičky tmelu, nedotýkajte sa s ňou aktivovaného povrchu počas práce.

5. Tmel naneste v dostatočnej miere na miesto budúceho spoja, diely zmontujte a utiahnite podľa potreby.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Chemický typ: uretán methakrylát

Farba: modrá

Bod vzplanutia: > 100 °C

Maximálna škára: do 0,1 mm

Viskozita stredná 3 500 mPas

Teplotný rozsah: –55 °C až +150 °C

Moment odtrhnutia: 10–20 N.m

Manipulačná doba: 1–5 min.

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • REMOVER® TAL • AIRSOL® • ANAKIT® AKTIVÁTOR

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

fľaša 50 g / 503 000

kanister 1000 g / 503 010

AnAKIT® S 111

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.