Lepenie a tmelenie / Zaisťovanie závitov a lepenie ložísk / Anakit® V 115

Určený pre usadzovanie ložísk, válcových dielov a vymedzovanie ich vôle. Odporúča pre maximálnu škáru 0,15mm. Vysoká pevnosť, nízka viskozita.

 

POUŽITIE

ANAKIT® V 115 je určený na vysokopevnostnému zabezpečeniu valcových dielov. Vysoká pevnosť spoja umožňuje vymedziť vôľu

pri montáži ložísk, obežných kolies, ozubených kolies, remeníc, hriadeľov a mnohých ďalších valcových spojov. Obnovuje uloženie (lícovanie) opotrebovaných alebo vybehaných dielov. Zabezpečuje najmä vysokopevnostné spojenie suvných a lisovaných valcových častí tam, kde sa vyžaduje vysoká spoľahlivosť. Produkt vytvrdzuje bez prístupu vzduchu v škáre medzi lepenými kovovými povrchmi a manipulačné doba je 5–30 min (mení sa v závislosti na teplote a povrchu). Vytvrdnutí môžeme urýchliť použitím ANAKIT® AKTIVÁTORA.

 

výhody

• Upevňovanie valcových dielov

• Vymedzuje vôle, vysoká pevnosť

• Maximálna škára 0,15 mm

POKYNY PRE MONTÁŽ

1. Odstráňte staré zvyšky tmelov (napr. výrobkom REMOVER® TAL). Pre čo najlepšie výsledky ešte vyčistite všetky styčné povrchy pomocou výrobku TECHNOSOL® a nechajte ich dobre uschnúť.

2. Ak je lepeným materiálom neaktívny kov alebo je rýchlosť vytvrdzovania príliš pomalá, použite ANAKIT® AKTIVÁTOR a nechajte ho dobre vyschnúť.

3. Pre zostavy s klzným uložením – naneste produkt na nábežnú hranu čapu a na vnútorný povrch krúžku a pri zostavovaní otáčajte čapom voči krúžku, aby sa zabezpečilo dobré rozotrenie produktu.

4. Pre zostavy s presahom – naneste produkt na obidve spájané povrchy a zlisujte zostavu zodpovedajúcim tlakom.

5. Pre zostavy lisované za tepla by sa mal produkt nanášať na čap a krúžok by sa mal predhriať tak, aby bola vytvorená dostatočná vôľa pre voľné navlečenie na čap.

6. Diely majú byť ponechané v pokoji kým sa nedosiahne zodpovedajúcej manipulačnej pevnosti.

7. Pre ľahšiu demontáž použite miestny ohrev až do približne 250°C a rozoberte za tepla doporučeným vybavením.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Chemický typ: uretán methakrylát

Farba: zelenohnedá

Korozivita: žiadna

Bod vzplanutia: > 100 °C

Maximálna škára: do 0,15 mm

Viskozita stredná: 500 mPas

Teplotný rozsah: –55 °C až +150 °C

Pevnosť v strihu: 25–30 N/mm2

Manipulačná doba: 5–30 min

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • REMOVER® TAL • AIRSOL® • ANAKIT® AKTIVÁTOR

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

fľaša 50 g / 505 000

kanister 1000 g / 505 010

ANAKIT® V 115

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.