Lepenie a tmelenie / Zaisťovanie závitov a lepenie ložísk / Novabond®

novabond®

NOVABOND® je špeciálne pevnostný epoxidový dvojzložkový tmel pastovitej konzistencie, ktorý je určený predovšetkým na opravy kovových dielov a doplňovanie ich chýbajúcich častí. Vyznačuje sa jemnou štruktúrou, vysokou pevnosťou, chemickou teplotnou odolnosťou. Nepodlieha korózii dobre sa nanáša.

 

POUŽITIE

NOVABOND® sa používa na tmelenie rozsiahlych nerovností, povrchových prasklín dielu z ocele, šedej liatiny, oceľoliatiny, hliníka hliníkových zliatin, môže sa použiť na doplnenie chýbajúcich častí liatinových a oceľových výrobkov, ale aj betónu rôznych druhov kameňa. Dobre sa nanáša aj v silných vrstvách, nedeformuje sa a neprepadá. Dokonalé priľne, kontaktná plocha nepodlieha korózii. Po vytvrdnutí (cca po 24 hodinách) sa dá povrchovo opracovať rezaním, frézovaním, sústružením, brúsením, vŕtaním, možno ho prelakovať a rezať do neho závity. Vďaka svojim vlastnostiam sa používa k oprave prasklín armatúr, prírub, vymedzenie vôle, opravy odliatkov, radiátorov, nádrží, prevodových skríň POD.

 

výhody

• dobre sebe nanáša, nedeformuje sa a neprepadá

• tepelná odolnosť, chemická odolnosť

NÁVOD NA POUŽITIE – PRÍPRAVA POVRCHU

Opravovaný povrch dôkladne očistite, pre odmastenie použite výrobok TECHNOSOL®. Povrch dôkladne zdrsnite na čistý kov (brúsenie, pieskovanie). Pri malých opravách mikroporezita odporúčame otvory zväčšiť alebo rozšíriť, napr. pri oprave trhlín do praskliny vybrúste drážku tvaru „V“. Väčšieho otvory zaručujú dokonalé ukotvenie materiálu a tým dosiahnutie zaručenej pevnosti. Pred aplikáciou NOVABONDU® povrch znova očistite výrobkom TECHNOSOL®.

 

NÁVOD NA POUŽITIE – TMELENIE

Pred vlastnou prípravou prípravku NOVABOND® obe zložky (A aj B), z dôvodov možnej sedimentácie v plastovom obale premiešajte. Pomer miešania zložiek NOVABOND® JE 2:1 (2 diely zložky na 1 diel zložky B). Obe zložky v danom pomere dôkladne premiešajte (cca 2-3 Minúty) naneste na opravované miesto. Doba spracovateľnosti je cca 15 minút. Po zavädnutí môžeme povrch uhladiť pomocou mokrej špachtle alebo iného nástroja získame tak dokonalý hladký povrch. Pri tmelení hlbokých otvorov je nutné tmel nanášať po vrstvách a tie zhutniť vhodným nástrojom. Doba vytvrdenia je závislá na teplote a hrúbke vrstvy. Tenšia vrstva tvrdne dlhšie, silnejšia rýchlejšie. NOVABOND® je po zmiešaní vytvrdená po cca 4 hodinách pri 22 °C. Minimálna teplota pre aplikáciu je 5 °C, výrazne sa však predlžuje doba procesu vytvrdnutia. Odporúčame tmel nanášať v silnejšej vrstve po plnom vytvrdnutí (cca 24 hodín) ho opracovať. Pre zvýšenie a zlepšenie vlastností je možné po dosiahnutí manipulačnej pevnosti materiál pozvoľne zohriať až na teplotu cca 80 °C po dobu 4-24 hodín (nútené vytvrdzovanie). Dôjde tak k dokonalému pre sieťovaniu (previazaniu molekúl) dotvrdenie materiálu. Zlepší sa tým výsledná tvrdosť, teplotná a chemická odolnosť.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Farba zložiek: hnedá, šedá

Farba zmesi: tmavo šedá

Spracovateľnosť (22 ° C): cca 15 Minút

Doba vytvrdnutia (22 ° C): cca 180 Minút

Manipulačná pevnosť (22 °C): cca po 80 minútach

Konečná pevnosť (22 ° C): 24 hodín

Min. teplota vytvrdnutia: +5 °C (rátať s dlhšou dobouvytvrdnutia)

Tepelná odolnosť: -35°C až +150°C, krátkodobo 180 °C

Tvrdosť Shore D 24 hodín: D 87

Pevnosť v šmyku: min. 20 MPa

Pevnosť v ohybe: min. 60 MPa

Pevnosť v tlaku: min. 95 MPa

Razová húževnatosť: min. 15 kJ / m2

Chemická odolnosť: olej, voda, benzín, slabé kyseliny a zásady, neodoláva chlórovaným aromatických uhľovodíkom (acetón, perchlór)

Miešací pomer zložiek: 2 diely zložky A + 1 diel zložky B

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

sada 750 g / 499 910

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.