Lepenie a tmelenie / Zaisťovanie závitov a lepenie ložísk / Anakit® N 111

AnAkit® N 111

Určený pre zaisťovanie a utesňovanie závitových spojov s vysokou pevnosťou. Vďaka kapilárnemu efektu je hodný pre zaisťovanie už vytvorených spojov, pre opravy trhlín zvarov a odliatkov. Odporúča sa pre závity až do M36 a max. škáry 0,05mm.

 

POUŽITIE

ANAKIT® N 111 je určený na penetračné aplikácie k tesneniu už zmontovaných spojov, presne nastaviteľných zariadení apod

Utesňuje zvary a porézne odliatky, ako napr. bloky motorov, skrine prevodoviek, karburátory apod Má vynikajúcu odolnosť proti priemyselným kvapalinám. Dokonale utesní skrutkové závity voči olejom, pohonným hmotám, kvapalinám, plynom. Zabraňuje korózii na závitoch. Manipulačná pevnosť je dosiahnutá do cca 5 minút (mení sa v závislosti na teplote a povrchu). Vytvrdnutie môžeme urýchliť použitím ANAKIT® AKTIVÁTORA.

 

výhody

• Pre závitové spoje

• Kapilárny efekt

• Vysoká pevnosť

• Utesňuje praskliny

• Max. vôľa 0,05 mm

POKYNY PRE MONTÁŽ

1. Z praskliny nesmie vytekať akákoľvek kvapalina (olej) a musí byť suchá a čistá. Teplota liatiny by mala mať maximálne 35 °C.

2. Starostlivo odmastite povrch a prasklinu od oleja najlepšie výrobkom TECHNOSOL® a následne prasklinu čo najlepšie vysušte stlačeným vzduchom.

3. Naneste ANAKIT® N 111, ktorý zalepí prasklinu v celej jej hrúbke. Aplikujte ho tak dlho, kým sa bude vsakovať. Po aplikácii nechajte utesnenú trhlinu cca 3 hodiny v pokoji. Ďalšie prípadné aplikácie vykonávajte cca po 7 hodinách.

4. Potom nechajte tmel minimálne 12 hodín vytvrdnúť.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Chemický typ: uretán methakrylát

Farba: zelená

Korozivita: žiadna

Bod vzplanutia: > 100 °C

Maximálna škára: do 0,05 mm

Viskozita stredná: 18 mPas

Teplotný rozsah: –55 °C až +150 °C

Moment odtrhnutia: 15–25 N.m

Manipulačná pevnosť: 3–5 min

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • REMOVER® TAL • AIRSOL® • ANAKIT® AKTIVÁTOR

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

fľaša 50 g / 502 000

kanister 1000 g / 502 010

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.