Lepenie a tmelenie / Zaisťovanie závitov a lepenie ložísk / Anakit® ZV 115

AnAKIT® ZV 115

Vhodný pre usadzovanie ložísk a iných válcových dielov, vymedzovanie ich vôle. Odporúča sa pre max. škáru 0,3mm. Veľmi vysoká pevnosť.

 

POUŽITIE

ANAKIT® ZV 115 je určený k vysokopevnostnému zabezpečeniu valcových dielov. Vyššia viskozita a maximálna pevnosť spoja

umožňuje vymedziť väčšiu vôľu pri montáži ložísk, obežných kolies, ozubených kolies, remeníc, hriadeľov, v elektromotoroch lepí rotory na hriadele, zaisťuje puzdrá a objímky v krytoch a na hriadeľoch apod. Je ideálny pre opravy a repasovanie prevodových skríň a iných strojných zariadení. Zaisťuje spojenie suvných a lisovaných valcových častí tam, kde sa vyžaduje vysoká spoľahlivosť. Môže sa tiež použiť na tesnenie skrutkových a hydraulických spojov. Produkt vytvrdzuje bez prístupu vzduchu v škáre medzi spájanými kovovými povrchmi a manipulačná doba je 10–30 minút (mení sa v závislosti na teplote a povrchu). Na urýchlenie vytvrdenia väčších škár použite ANAKIT® AKTIVÁTOR, aby sa zabezpečilo rýchle a úplné vytvrdnutie.

 

výhody

• Upevňovanie valcových dielov

• Vymedzuje vôle

• Veľmi vysoká pevnosť

• Maximálna škára 0,30 mm

POKYNY PRE MONTÁŽ

1. Staré zvyšky tmelov odstráňte výrobkom REMOVER® TAL. Pre čo najlepšie výsledky ešte vyčistite všetky povrchy pomocou výrobku TECHNOSOL® a nechajte ich dobre uschnúť.

2. Ak je lepeným materiálom neaktívny kov alebo je rýchlosť vytvrdzovania príliš pomalá, použite aktivátor a nechajte dobre uschnúť.

3. Pre zostavy s klzným uložením – naneste produkt na nábežnú hranu čapu a na vnútorný povrch krúžku a pri zostavovaní otáčajte čapom voči krúžku, aby sa zabezpečilo dobré rozotrenie

produktu.

4. Pre zostavy s presahom – naneste produkt dôkladne na obidva spájané povrchy a zlisujte zostav zodpovedajúcim tlakom.

5. Pre zostavy lisované za tepla by sa mal produkt nanášať na čap a krúžok by sa mal predhriať tak, aby bola vytvorená dostatočná vôľa pre voľné navlečenie na čap.

6. Diely majú byť ponechané v pokoji kým sa nedosiahne zodpovedajúcej manipulačnej pevnosti.

7. Pre demontáž použite miestny ohrev až do približne 250 °C a rozoberte za tepla doporučeným vybavením.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Chemický typ uretán methakrylát

Farba zelená

Korozivita žiadna

Bod vzplanutia > 90 °C

Maximálna škára do 0,3 mm

Viskozita 2000 mPas

Teplotný rozsah –55 °C až +150 °C

Pevnosť v strihu 20–30 N/mm2

Manipulačná doba 10–30 min.

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • REMOVER® TAL • AIRSOL® • ANAKIT® AKTIVÁTOR

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

fľaša 50 g / 506 000

kanister 1000 g / 506 010

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.