Lepenie a tmelenie / Zaisťovanie závitov a lepenie ložísk / Anakit® T 230

AnAkit® T 230

Určený pre usadzovanie ložísk a iných válcových dielov pracujúcich v náročných podmienkach pri zvýšených teplotách. Odporúča sa pre max. škáru 0,35mm a prevádzkové teploty od -55°C do +195°C. Vysoká pevnosť, pasta.

 

POUŽITIE

ANAKIT® T 230 je určený k vysokopevnostnému zabezpečovaniu všetkých typov a veľkostí ložísk, hriadeľov a valcových dielov,

u ktorých sa nepredpokladá demontáž. Je obzvlášť vhodný pre aplikácie, kde sa vyžaduje vysoko viskózny produkt s vysokou

tepelnou odolnosťou. Vysoká teplotná odolnosť rozširuje možnosti použitia v náročných podmienkach pri montáži všetkých valcových spojov. Pastovitá konzistencia umožňuje nanášanie v každej pozícii, tmel nesteká a dokáže vyplniť veľké špáry. Produkt vytvrdzuje bez prístupu vzduchu v škáre medzi lepenými kovovými povrchmi a manipulačná doba je 10–30 minút (mení sa v závislosti na teplote a povrchu). Je vhodný pri fúziách lisovaním za tepla. Na urýchlenie vytvrdenia väčších škár použite ANAKIT® AKTIVÁTOR, aby sa zabezpečilo rýchle a úplné vytvrdnutie.

 

výhody

• Upevňovanie valcových dielov

• Vysoká pevnosť

• Teplotná odolnosť až 230 °C

• Maximálna vôľa až 0,35 mm

POKYNY PRE MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

1. Staré zvyšky tmelov vyčistite výrobkom REMOVER® TAL. Pre čo najlepšie výsledky ešte vyčistite všetky povrchy (vonkajšie i vnútorné) pomocou výrobku TECHNOSOL® a nechajte ich dobre uschnúť.

2. Ak je lepeným materiálom neaktívny kov alebo je rýchlosť vytvrdzovania príliš pomalá, použite ANAKIT® AKTIVÁTOR a nechajte dobre uschnúť.

3. Pre zostavy s klzným uložením – naneste produkt na nábežnú hranu čapu a na vnútorný povrch krúžku a pri zostavovaní otáčajte čapom voči krúžku, aby sa zabezpečilo dobré rozotrenie produktu.

4. Pre zostavy s presahom - naneste produkt dôkladne na obidva spájané povrchy a zlisujte zostavu zodpovedajúcim tlakom.

5. Pre zostavy lisované za tepla by sa mal produkt nanášať na čap a krúžok by sa mal predhriať tak, aby bola vytvorená dostatočná vôľa pre voľné navlečenie na čap.

6. Diely majú byť ponechané v pokoji kým sa nedosiahne zodpovedajúca manipulačná pevnosť.

7. Pre ľahšiu demontáž diely ohrejte až do približne 270 ° C a rozoberte za tepla vhodným náradím.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Chemický typ: uretán methakrylát

Farba: zelenomodrá

Korozivita: žiadna

Bod vzplanutia: > 100 °C

Maximálna škára: do 0,35 mm

Viskozita: 7 000 mPas

Teplotný rozsah: –55 °C až +230 °C

Pevnosť v strihu: 20–30 N/mm2

Manipulačná doba: 10–30 minút

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • REMOVER® TAL • AIRSOL® • ANAKIT® AKTIVÁTOR

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

fľaša 50 g / 508 000

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.