Lepenie a tmelenie / Zaisťovanie závitov a lepenie ložísk / Anakit® V 111

Zaisťovanie a utesňovanie spojov s vysokou pevnosťou. Vďaka svojej vysokej peknosti je vhodný pre všetky šraubované spojenia, ktoré nie je treba často rozoberať. Odporúča sa pre závity až do M 36 a max. škáru 0,2 mm.

 

POUŽITIE

ANAKIT® V111 je určený pre zaisťovanie spojov, ktoré sa za normálnych okolností nemusia rozoberať. Používa sa na zabezpečovanie skrutiek, matíc, závitových trubkových zariadení, svorníkov a všade tam, kde je vyžadovaná maximálna bezpečnosť. Odoláva únave materiálu. Má vynikajúcu odolnosť proti priemyselným kvapalinám. Vďaka svojej chemickej odolnosti je ideálny k aplikácii ako lepidlo na zariadeniach užívajúci korozívne chemikálie. Dokonale utesnia skrutkové závity voči olejom, pohonným hmotám, kvapalinám a plynom. Manipulačná pevnosť je dosiahnutá za cca 5–15 min. (Mení sa v závislosti na teplote a povrchu). Zabraňuje korózii na závitoch.

 

výhody

• Pre závitové spoje, vysoká pevnosť, max. vôľa 0,2 mm

POKYNY PRE MONTÁŽ

1. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame odstrániť staré tesnenia (napr. výrobkom REMOVER® TAL) a spájané plochy odmastiť výrobkom TECHNOSOL®, ktorý necháme dobre

vyschnúť.

2. Ak sú spájané materiály neaktívne alebo potrebujete zrýchliť dobu vytvrdzovania, naneste na všetky plochy ANAKIT® AKTIVÁTOR a nechajte dobre uschnúť.

3. Pred použitím tmel dôkladne pretrepte.

4. Aby sa zabránilo upchávaniu nanášacej špičky tmelu, nedotýkajte sa s ňou počas práce aktivovaného povrchu.

5. Tmel naneste v dostatočnej miere na miesto budúceho spoja, diely zmontujete a utiahnite podľa potreby.

6. Pre ľahšiu demontáž odporúčame miestny ohrev na maticu alebo skrutku približne do 250 °C a rozobratie za tepla bežnými nástrojmi.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Chemický typ: uretán methakrylát

Farba: červená

Korozivita: žiadna

Bod vzplanutia: > 100 °C

Maximálna škára: do 0,2 mm

Viskozita stredná: 500 mPas

Teplotný rozsah: –55 °C až +150 °C

Moment odtrhnutia: 25 – 45 N.m

Manipulačná pevnosť 5 – 15 min

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • REMOVER® TAL • AIRSOL® • ANAKIT® AKTIVÁTOR

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

fľaša 50 g / 504 000

kanister 1000 g / 504 010

AnAKIT® V 111

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.